Visie

Geld heeft een grote impact op mens en maatschappij. Het is een wereldwijd geaccepteerd betaalmiddel, maar tegelijk is het vaak ook de oorzaak van ongelijke verdeling en onrecht. Geld slaapt namelijk niet bij de bank. Zodra het op een spaarrekening of in een beleggingsfonds belandt, gaat het de hele wereld rond. Vervolgens wordt het geïnvesteerd in allerhande bedrijven en activiteiten. Banken investeren op die manier miljarden in controversiële wapens, militaire dictaturen en bedrijven die geen rekening houden met mensenrechten of milieunormen.

Maar er is ook goed nieuws. Geld kan gebruikt worden om te investeren in projecten die mens en milieu vooruit helpen. Denk maar aan hernieuwbare energie, Noord-Zuid samenwerking, cultuur, onderwijs of natuurbeheer. Via haar werking, activiteiten en campagnes promoot FairFin duurzaamheid en het streven naar een rechtvaardige wereld.

Zowel banken, bedrijven, overheden, organisaties en individuen kunnen een verschil maken. Ze kunnen op een verantwoorde manier omgaan met hun geld, en bewust kiezen voor een investering die bijdraagt aan een duurzame samenleving.

FairFin wil mensen bewegen om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. Daarom promoot de organisatie investeringen die oog hebben voor mens en milieu, en voert ze campagne tegen omstreden investeringen.

FairFin informeert, sensibiliseert, onderzoekt, publiceert, adviseert, geeft vorming en voert acties over duurzaam omgaan met geld. De organisatie informeert individuen, organisaties, bedrijven en overheden over duurzame financiële producten. FairFin kiest bewust voor het promoten en/of aanbieden van duurzame spaarproducten, het (in)direct investeren in duurzame projecten. In tweede instantie biedt FairFin informatie aan over beursbeleggingen met duurzaamheidscriteria.