Pensioengeld en de SDG’s: ze leefden nog lang en gelukkig

Workshop @ SDG-forum 2019 met Anneleen De Bonte

Address

Square Brussels
Kunstberg
Glass entrance
1000 Brussels
België

Pensioen is in essentie: het recht op een waardig leven na je loopbaan. In België steunt het pensioensysteem op verschillende pijlers, waarin de voorbije jaren belangrijke verschuivingen zijn gebeurd. Minder sociale zekerheid, meer opbouw van pensioenrechten via kapitalisatie.

In deze workshop reconstrueert Anneleen De Bonte van FairFin samen met de deelnemers de patchwork van het Belgische pensioensysteem waarbij de grootste pijnpunten en risico’s worden blootgelegd. Samen brainstormen we over de best mogelijke besteding van pensioengelden over 30-40 jaar. Als we dan toch steeds meer op kapitalisatie aangewezen zijn voor pensioenopbouw, waarom gebruiken we die spaarpotten dan niet voor het realiseren van de SDG’s?

Deze workshop vindt plaats in het kader van de tweede editie van het SDG-Forum. 

Nog nooit gehoord van de SDG's? Op 25 september 2015 ondertekenden alle 193 VN-lidstaten, in naam van hun bevolking, een nieuwe agenda met horizon 2030. Deze bevat zeventien doelstellingen - de Sustainable Development Goals of SDG's - om onze wereld weer op het pad van duurzame ontwikkeling te brengen.
De SDG's willen de belangrijkste, globale uitdagingen op economisch, sociaal én ecologisch vlak aanpakken. Ze benadrukken daarbij zeer sterk het principe dat niemand achterblijft. Als de doelstellingen niet gerealiseerd worden, gaat dat ten koste van de planeet, van onszelf en vooral van de generaties na ons.

Dit SDG-Forum wordt opnieuw een dag met internationale sprekers, debat, interactieve sessies en informatiestands die de deelnemers van het globale naar het lokale niveau leiden.
Deze tweede edtie start en eindigt plenair. Keynote speaker is John Elkington, grondlegger van de 'triple bottom line' en wereldautoriteit op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling. Verdeeld over een reeks net voor en een reeks net na de lunchpauze, vinden daarnaast maar liefst dertig workshops plaats.

PROGRAMMA
08:30    Onthaal
09:00    Verwelkoming  - Annabelle Van Nieuwenhuyse 
09:15    Keynote: John Elkington: Pioneer of the global sustainability movement (United Kingdom)
09:45    Panel debat - moderator Annabelle Van Nieuwenhuyse
    - Pieter Timmermans (VBO)
    - Nicolas Van Nuffel (Perspective 2030)
    - Launy Dondo (Jeugdraad)
    - Marc Leemans - voorzitter ACV
10:30    Koffiepauze      
11:00    Workshops - reeks 1: In sessie 11 spreekt Anneleen De Bonte van FairFin over duurzame pensioenen.
12:15    Lunch - speakers' corner - in gesprek met de SDG Voices
13:45    Workshops - reeks 2
15:00    Koffiepauze
15:45    Keynote (te bevestigen)
16:30    Live vanuit de SDG SUMMIT: Met onder andere Jean-Pascal van Ypersele rechtstreeks uit New York United Nations Headquarters (New York)
17:00    Receptie
19:00    Einde

Campagnes