Bankroet in het Vlaams Parlement

Motie van Groen! weggestemd

In het Vlaams Parlement werd vorige maand gediscussieerd over het stopzetten van bankinvesteringen in klimaatschadelijke praktijken. Een motie die het investeren in steenkoolcentrales aan banden wil leggen, werd onlangs weggestemd in het Vlaams Parlement. De motie werd ingediend door Groen!- fractieleider Filip Watteeuw, die zich baseerde op de campagneboodschap van de ‘Bankroet’-campagne.

De doelstelling van de weggestemde motie was om een duurzame investeringsagenda mee te geven aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid – die zetelen in de banken die gered werden met Vlaams overheidsgeld (Dexia en KBC). De nota is gebaseerd op de eisen van de ‘Bankroet’-campagne van Netwerk Vlaanderen. Netwerk Vlaanderen argumenteert dat KBC en Dexia als tegenprestatie moeten garanderen dat ze hun centen op een duurzame manier gaanbeleggen.

Veel geblaat, weinig wol

Enkele Vlaamse partijen maakten vorig jaar bekend dat ze de motie geen werkbaar instrument vonden. Toch beweerden dezelfde partijen dat ze het thema ‘belangrijk’ vonden. Achter de schermen klonk het dat de Vlaamse regeringspartijen de motie sowieso niet zouden goedkeuren, aangezien ze door de oppositie was ingediend. De coalitiepartijen beloofden omvervolgens zelf een resolutie op te stellen rond het thema. Negen maand later is er nog altijd geen enkel spoor van een dergelijk initiatief, maar ondertussen blijft men herhalen dat het een belangrijke thematiek betreft. Veel geblaat en weinig wol.

Een klimaatbeleid dat de financiële sector spaart, zal altijd tekort schieten. De inspanningen om onze CO2-uitstoot te verminderen, worden onvermijdelijk tenietgedaan als banken ongestoord blijven investeren in klimaatschadelijke praktijken. Een voorbeeld: om te voldoen aan de CO2-reductiedoelstellingen van Europa, moet de uitstoot van de energiesector tegen 2050 herleid worden tot quasi nul. Het toelaten van investeringen voor geplande nieuwe steenkoolcentrales hypothekeert het behalen van deze doelstellingen. Bovendien is het onrechtvaardig tegenover de burger die wordt gevraagd om zijn persoonlijke ecologische voetafdruk te verkleinen. De wetgever heeft een unieke kans om de bevolking te garanderen dat zijn persoonlijke inspanningen niet in rook opgaan - door het investeren van spaargeld in nieuwe steenkoolcentrales.

Ondertussen is het opvallend stil bij een aantal politici die in volle verkiezingstijd hun handtekening onder de ‘Bankroet’-petitie zetten. Onder andere Siegfried Bracke (NV-A), Bert Anciaux, Bart Martens (sp.a) en Mathias Declercq (Open VLD) tekenden de petitie. Hun partijen stemden tegen de motie van Filip Watteuw, en formuleerden geen enkel alternatief voorstel. Netwerk Vlaanderen houdt ondertussen het issue warm in politieke middens. Wordt vervolgd!

Frank Vanaerschot (Campagnemedewerker Netwerk Vlaanderen)