Vlaamse resolutie moet bankiersbonus beteugelen

Het Vlaams Parlement nam een resolutie aan om toekomstige bonussen van topbankiers in te perken. De resolutie kwam er op voorstel van John Crombez, fractieleider van s.pa in het Vlaams parlement. Zijn oorspronkelijke resolutie werd op bepaalde punten echter afgezwakt. De oorspronkelijke tekst rond het toekennen van bonussen bevatte ook links met de evolutie van de tewerkstelling, de kwaliteit van producten & diensten en de ecologische voetafdruk.

ING-top ziet af van riante bonus

De resolutie kwam er na een de hoogoplopende, publieke discussie over bonussen in Nederland. ING-klanten dreigden massaal over te stappen naar een andere bank, indien de bonus werd uitgekeerd. Ook politici, vakbonden en pensioenfondsen haalden alles uit de kast om de ING-top onder druk te zetten. Tijdens de financiële crisis kreeg ING 10 miljard euro staatssteun toegestopt – waarvan de bank nog ongeveer de helft moet terugbetalen aan de overheid.

ING-topman Jan Hommen zag uiteindelijk af van zijn bonus van 1,25 miljoen euro. Hommen deed dat na een storm van publiek protest in Nederland. “Het bonussenbeleid dreigt het herstellende vertrouwen van onze klanten en de samenleving (...) hernieuwde schade toe te brengen. We hebben dan ook vastgesteld dat we onvoldoende hebben ingeschat welk signaal de bonus geeft aan de samenleving.” De topman riep zijn collega-bestuurders op om hetzelfde te doen, en af te zien van hun bonus.

Business as usual in België

In België is er een pak minder heisa over het terugschroeven van bonussen. Ondanks miljarden euro staatssteun, konden de ceo’s van Dexia en Fortis in 2009 nog altijd rekenen op riante bonus. Pierre Mariani, de best betaalde bankier van het land, kon in 2009 bijvoorbeeld rekenen op een totale bezoldiging van zo’n 2 miljoen euro. KBC keerde in 2008 en 2009 geen bonus uit.

In een opgemerkt opiniestuk in De Morgen schrijven s.pa-parlementsleden John Crombez en Frank Vandenbroucke dat er na de financiële crisis een nieuwe wet in de maak was om bonussen aan banden te leggen, maar die werd uiteindelijk uitgehold tot een maat voor niets. “De recordbonussen zijn terug van weggeweest. De bankiers zien hun financieel risicobeheer verder beloond met stevige bonussen. Business as usual.”

Crombez en Vandenbroucke verwijzen in hun opiniestuk ook naar een opmerkelijke uitspraak van Melvyn King, de gouverneur van de Nationale Bank van Engeland. King verwondert zich erover dat het publiek zich niet sterker verzet tegen de banken. “De prijs van deze financiële crisis wordt gedragen door mensen die ze geenszins veroorzaakt hebben", zei hij in het Britse Lagerhuis. En hij voegde er aan toe dat de financiële sector weinig geleerd heeft uit de crisis.

Paul Huybrechts, publicist en voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers weegt in een opiniestuk pro’s en contra’s van bonussen tegen elkaar af. Hij besluit zijn stuk met volgende quote: “Wie inderdaad vindt dat de bankmanagers van hun instellingen een persoonlijke jackpot hebben gemaakt, ten koste van aandeelhouders, belastingbetalers en klanten, moet een nette bank opzoeken. Waar uw geld uw geld blijft.”

Filip Polfliet (Communicatiemedewerker Netwerk Vlaanderen)

Bronnen: De Morgen, De Standaard, De Tijd, BBC News