Nederlandse steenkoolcentrale vergunning kwijt

De Nederlandse Raad van State heeft de organisaties Greenpeace en Natuur & Milieu 24 augustus in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven (aan de Waddenzee). De Raad van State constateerde onherstelbare gebreken in de verleende natuurvergunningen en besloot deze te vernietigen. De bouw is echter nog niet stilgelegd.

De Raad van State oordeelde dat de gevolgen voor de natuur van een grote havenuitbreiding ten behoeve van de centrale van Essent ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten. Omdat de negatieve effecten voor de natuur, vissen en zeehonden door de province onvoldoende zijn onderzocht, heeft de Raad van State nu de natuurvergunning die de provincie verleend had aan RWE/Essent vernietigd.

Wat betekent deze uitspraak?

Tegen een uitspraak van De Raad van State kan geen hoger beroep worden aangetekend. Dit betekent dat Essent een nieuwe vergunning zal moeten aanvragen. Dit proces zal maanden in beslag nemen en bovendien is de kans klein dat de vergunning dan wel mag worden verleend.

Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: “Het verzet van milieuorganisaties en bewoners in het noorden heeft duidelijk effect gehad. Het tijdperk van kolencentrales is voorbij. Na het afstel van de grootste kolencentrale van Nederland kunnen bewoners en energiebedrijven hun schouders gaan zetten onder een schone energievoorziening.”

Bouw niet stilgelegd

De bouw, die al half op weg was, hoeft volgens de Raad van State niet worden stilgelegd. Dit omdat Essent eerder deze week zelf al gestopt is met de werkzaamheden die het meest schadelijk zijn voor de natuur; de heiwerkzaamheden en de koelwateruitlaat in de Waddenzee.

De provincie moet nu eerst de gelegenheid krijgen de bouw van de kolencentrale, die nu nog illegaal is omdat een natuurvergunning ontbreekt, tijdelijk te legaliseren. Hiertoe wil de provincie Groningen op 13 september een gedoogvergunning verlenen. Daarin zal worden aangegeven welke gedeeltes van de bouw wel en niet kunnen doorgaan, zolang een natuurvergunning nog ontbreekt.Greenpeace en Natuur & Milieu zijn tevreden dat Essent de bouwwerkzaamheden met de grootste negatieve effecten op de natuur heeft gestopt, maar vinden het jammer dat niet de hele bouw is stilgelegd. Ze zullen het besluit van de provincie Groningen nu afwachten om te beoordelen welke volgende stappen ze gaan nemen.

Bron: Greenpeace