NewB gaat verder

NewB, de coöperatie die een nieuwe coöperatieve, duurzame spaarbank wil oprichten, heeft haar plannen voor 2014 bekendgemaakt.

Vorig jaar reageerden de burgers op indrukwekkende wijze op de lancering van NewB. In een paar maanden tijd werden ze met 43.898 coöperant door een aandeel van € 20 te kopen. Intussen zijn ook al 110 heel diverse organisaties lid, waaronder FairFin. Alle leden samen maakten het met hun aandelen mogelijk om de plannen voor NewB concreet uit te tekenen. Ervaren bankiers zijn het team komen versterken. Er is een zakelijk plan op basis van een identiteitskaart en een eigen rekenmodel. NewB is bijna rond met de software keuze voor het bankplatform. En er is een online coöperantenplatform, met nu ook ledenvoordelen.

Er is nog veel meer nodig om de nieuwe bank te bouwen en in 2015 een licentie te verkrijgen van de Nationale Bank. Op hun algemene vergadering van 18 januari 2014 beslisten de NewB coöperanten met 97 procent om de volgende stap te zetten van hun project voor hun nieuwe bank.

Op basis daarvan besliste de raad van bestuur van 27 januari 2014 dat de huidige en nieuwe leden vanaf vandaag ook meer dan één aandeel van € 20 kunnen kopen, tot maximaal € 120. 

De volgende weken wil NewB 50.093 leden tellen, evenveel als er zitjes zijn in het Koning Boudewijnstadion. En de leden worden uitgenodigd om hun kapitaalinbreng te verhogen en allemaal samen bijkomend tot 2,5 miljoen euro te investeren in hun bankproject. Zo wil NewB aantonen dat haar leden bereid zijn om meer kapitaal in te brengen dan de eerder symbolische € 20. Daarnaast is NewB in gesprek met professionele investeerders zowel over kapitaalsinbreng als over andere samenwerking.

De nieuwe middelen zullen worden aangewend om verder te bouwen en alles te realiseren wat nodig is om de licentie te verkrijgen van de Nationale Bank: het volledig uitrollen van het bankplatform inclusief alle procedures van een operationele bank, het uitwerken van de bankdiensten en -producten, het verder betrekken van coöperanten, organisaties en professionele investeerders.

Om dat te realiseren heeft de algemene vergadering voor 2014 een budget goedgekeurd van 7,68 miljoen euro, uiteraard op voorwaarde dat de middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Niemand kan garanderen dat NewB zal slagen. Het kan maar lukken indien de coöperanten, even massaal als bij de start van NewB, in hun ambitie geloven en met tienduizenden een tweede schijf van kapitaal verschaffen om die te realiseren. En wanneer vele nieuwe burgers en organisaties eveneens lid worden van NewB.

Alle informatie over de campagne - www.newb.coop