Tijd voor open klimaat voor nieuwe, kleine banken

500 coöperanten waren zaterdag 14 juni in Brussel verzameld voor de algemene vergadering van NewB.

Zij kregen te horen dat hun aanvraag om te mogen bankieren, behandeld zal worden door de Europese Centrale Bank. Het is dus niet de Nationale Bank van België maar de ECB die zal oordelen of het door NewB in te dienen bankdossier aan alle vereisten voldoet.

Het is hoe dan ook belangrijk dat dit beoordelend orgaan openstaat voor de komst van nieuwe spelers op de bankenmarkt. Onlangs werd het Nederlands kabinet geadviseerd om het makkelijker te maken een nieuwe bank te beginnen. “Er is te weinig concurrentie in de bankensector en daarom moet het makkelijker worden om een nieuwe bank op te zetten,” zegt de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt in dit advies. De regels voor nieuwe, kleine banken zouden daarom minder zwaar moeten zijn dan voor de grote banken. "Wij pleiten voor meer maatwerk bij regelgeving en toezicht", zegt bestuurslid Henk Don. In Engeland is zo'n beleid al van kracht geworden.

Ben jij ook voor meer diversiteit in het bankenlandschap? Teken dan de petitie We missen een bank!

Maatschappelijk comité en hervorming bestuur

Om erover te waken dat de toekomstige bank de NewB waarden van transparantie, soberheid, participatie en dienstig zijn aan de reële economie wel degelijk naleeft, is er een maatschappelijk comité opgericht. Dit krijgt de opdracht om een sociaal en milieuhandvest uit te werken dat de operationele vertaling van de waarden vormt.

Ook nieuw is dat NewB zijn raad van bestuur hervormt. Eén reden daarvoor is de snelle evolutie van de coöperatie. Bij de oprichting waren enkel 24 organisaties lid. Intussen is het aantal lidorganisaties gegroeid tot 120. En vooral zijn er 47.000 burgers bijgekomen als coöperant. De nieuwe raad van bestuur moet die diverse samenstelling weerspiegelen. Tegelijkertijd zal in die nieuwe raad ook alle nodige maatschappelijke, financiële, economische expertise, met inbegrip de "fit and proper" vereisten van de controlerende overheden, moeten aanwezig zijn voor een erkenning.

Vanaf het najaar start NewB met zijn duizenden coöperanten en zijn lidorganisaties aan een grootscheepse bevraging. Centraal staan de vragen: wat mag uw bank zeker niet doen met het haar toevertrouwde spaargeld? Wat mag ze wel doen? En waarvoor moet ze het bij voorrang aanwenden? De resultaten daarvan vormen een leidraad voor het maatschappelijk comité van NewB.