AlterVision opgeslorpt: wat met het duurzaam karakter?

Heb je de voorbije jaren aandelen van het duurzame beleggingsfonds AlterVision Balance Europe gekocht? Dan kreeg je wellicht ook het bericht van BNP Paribas Fortis dat het fonds wordt opgeslorpt door een ander beleggingsfonds, nl. BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation.

Je koos destijds waarschijnlijk (ook) voor AlterVision omwille van het duurzaamheidsgehalte van het fonds en het solidariteitsaspect (o.a. FairFin kreeg een deel van de intredekost als begunstigde organisatie). Van het solidariteitsaspect is na de beëindiging van de samenwerking tussen BNP Paribas Fortis en FairFin in 2012, geen sprake meer.

De vraag is natuurlijk hoe duurzaam het opslorpende fonds is. Zullen er even strenge criteria worden toegepast om het geld duurzaam te investeren?

BNP Paribas vermeldt dat het om een maatschappelijk verantwoorde belegging gaat en verwijst voor de gehanteerde criteria naar het ‘BNPP IP Beleid voor Verantwoord Beleggen’. Alhoewel dit beleid zeker een aantal positieve elementen bevat, blijft het op vele punten zeer vaag en blijven cruciale achterpoortjes openstaan voor investeringen in bedrijven of landen die volgens FairFin niet kunnen in een echt duurzaam fonds.

Conclusie: De opslorping van AlterVision in het BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation fonds is qua duurzaamheid een achteruitgang. Door het hanteren van vage criteria en het gebrek aan externe controle durven we stellen dat het niet echt een transparant product is en dat je geen sluitende garantie hebt dat je geld echt duurzaam geïnvesteerd wordt. M.a.w. je hebt niet voor 100% de zekerheid dat je geld niet terecht komt bij landen of bedrijven die de mensenrechten respecteren en/of het milieu niet schaden.

Daarnaast blijft FairFin benadrukken dat de bank BNP Paribas niet als duurzame bank bestempeld kan worden.

Terugkoop van de aandelen

Wil je meer garanties voor duurzame investeringen dan kan je tot 19 september 2014 (16u), zonder uitstapkosten, de terugkoop van je aandelen vragen. Er is wel een taks op beursverrichtingen verschuldigd van 1% (max. 1.500 EUR) bij terugkoop van kapitalisatieaandelen. (Bij een eventuele meerwaarde wordt bovendien 25% roerende voorheffing geïnd op het deel van het rendement afkomstig van in schuldvordering belegde activa.)

Wil je voor echt duurzame financiële producten kiezen, neem dan een kijkje in onze Faire Geldwijzer. Je vindt er duurzame spaarformules en mogelijkheden om (in)direct duurzaam te investeren. Gaat je voorkeur uit naar een beleggingsfonds dan raden we je aan een kijkje te nemen bij de Triodos beleggingsfondsen en fondsen met een Ethibel-label.