Buurtijd: een uur voor je buur

Buurtijd is een ruilsysteem waar mensen uit Berchem beroep op elkaar kunnen doen. Als je je een uur inzet voor Buurtijd, ontvang je 1 ‘Buur‘ (β). Met β kun je iemand anders vragen jou te helpen. Je kunt je β ook gebruiken om deel te nemen aan groepsactiviteiten zoals een naaiatelier, workshops, een brunch,… Buurtijd wordt ook gebruikt door organisaties.

Door mee te doen draag je bij aan een sociale buurt. Een buurt waarin je de buurtbewoners en organisaties kent, helpt en ontmoet. Buurtijd nodigt bewoners uit elkaar te leren kennen, elkaar te helpen en te ondersteunen. De buurt wordt zo leefbaarder.

Ook bewoners en organisaties weten elkaar door Buurtijd te vinden.

Buurtijd biedt mensen een steuntje in de rug om te werken aan hun sociaal netwerk, het versterken van vaardigheden en het vergroten van hun eigenwaarde.

Benieuwd wat er concreet gebeurd bij Buurtijd? Deze tabel laat zien waarmee vorige maand Buren zijn verdiend:

categorie Buren transacties
Poetsen 1.5 1
Boodschappen 2 1
Babysit 4 3
Dieren 5 2
Donatie (voor het Sociaal Fonds) 6 1
Tolken & Vertalen 8 3
Fietsen 8.5 3
Sociaal contact & Burenhulp 8.5 6
Vervoer 11.25 8
Computers & GSM 13 5
Kleding & Creatieve vaardigheden 20.5 22
Administratie & Organisatie 29 15
Koken & Bakken 50.5 28
Conversatie - Bijlessen 52.25 13
Klusjes & Verhuizen 73 25
Materiaal 98.85 61
Feesten 136.5 49
Tuin & Plantjes 137 56
Huur tuinproject 515 69
     
Totaal 1180.35 371

FairFin levert advies aan dit project. Meer info op de site van Buurtijd.