Europees project schept algemeen kader voor gemeenschapsmunten

Gisteren lanceerde Community Currencies in Action (CCIA), een Europees interregproject, een portaal en database met online literatuurbronnen en algemene informatie over community currencies (CCs), ook wel gemeenschapsmunten genoemd. Deze CCs “zijn ruilsystemen die dienen als aanvulling op gewoon geld. Ze zijn wereldwijd op talloze plekken in gebruik, toegepast in netwerken met geografische, sectorale of doelmatige afbakening en worden uitgevaardigd en beheerd zonder winstoogmerk”. Er zijn dus talloze mogelijkheden om CCs te gebruiken. De site (www.community-currency.info) werpt een licht op het ontstaan, het doel en de functies van de CCs. De 5-talige site (Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Duits)  is zeer toegankelijk en het gaat heel breed, waardoor zowel het gewone publiek alsook experten er terecht kunnen. Hoewel het project zich voorlopig vooral zal concentreren op initiatieven in Noordwest-Europa, wordt er met deze site een belangrijke stap gezet richting het creëren van een allesomvattende gids over gemeenschapsmunten, gerelateerde onderwerpen en de ontwikkelingen ervan over heel de wereld.

Community Currencies in Action

CCIA is de coalitie van organisaties die achter de creatie van de website zit. De coalitie bestaat uit acht organisaties uit verschillende landen, die voorin lopen op vlak van innovatie en onderzoek naar CCs en gemeenschapsmunten. Het Belgische Limburg.net is een van de partnerorganisaties binnen CCIA. De CCIA wil ondersteunde structuren aanbieden om muntinnovaties over heel Noordwest-Europa te ontwikkelen en hun expertise delen over grenzen heen om zo een stevige basis te leggen waarop men kan verder bouwen voor toekomstige munten. CCIA wordt deels gefinancierd door Europa via INTERREG NWE IVB en krijgt ook financiële steun van Stichting Doen.

Complementaire munten en gemeenschapsmunten zitten in de lift

Gemeenschapsmunten en complementaire munten bestaan al langer dan vandaag, maar recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ze steeds meer in de aandacht kwamen te staan. Zo was er zeer veel aandacht voor de Bitcoin, een peer-to-peer ruilsysteem. Ook de rustige, maar gestage, opkomst van nieuwe munten in steden en gemeenten over heel de wereld om positieve sociale en economische aanpassingen te verwezenlijken, krijgt steeds meer aandacht van het publiek. Het wordt daardoor ook steeds sterker opgemerkt door politici en beleidmakers. Deze gemeenschapsmunten vinden we ook dicht bij huis terug. Zo zijn er de Torekes in Gent, de A-kaart in Antwerpen en de E-portemonnee die in meerdere Limburgse gemeentes wordt toegepast. En zelfs wanneer er geen gemeenschapsmunt aanwezig is in je gemeente, kan je toch mee participeren via het Lets-systeem.

Ook bij FairFin zijn we bezig met Complementaire en gemeenschapsmunten. In 2009 werd Muntuit opgericht met als doel kennis en ervaring rond complementaire muntsystemen samen te brengen en uit te breiden. Hieruit vloeide het Torekes-project voort in Gent en ook de Leermunt (wispo’s) werd ondersteunt door FairFin. Omdat het thema voor ons belangrijke en zinvol is, zitten we nu ook als subpartner van Limburg.net in de CCIA coalitie.