Verstandige investeerders mijden fossiele brandstoffen

Brussel doet mee met Global Divestment Day

Zolang we niet stoppen met investeren in fossiele brandstoffen, komt de energieshift er niet die nodig is om het klimaat te redden. Tal van burgers en organisaties wereldwijd verenigen zich aanstaande zaterdag op Global Divestment Day. Instellingen wordt gevraagd te desinvesteren uit bedrijven die extreem veel CO2 uitstoten. Banken en overheden hebben hier een verantwoordelijkheid én een sleutelrol.

Door te blijven investeren in bedrijven die geld verdienen aan steenkool, gas of olie, maken we de transitie naar hernieuwbare energie onmogelijk en zetten we het klimaat op het spel. Zowel banken als publieke instellingen en de overheid, hebben een verantwoordelijkheid in het klimaatprobleem. Publieke instellingen kunnen hun eigen investeringen in fossiele brandstofbedrijven van de hand doen; de overheid kan wetgeving ontwikkelen om investeringen in hernieuwbare energie aantrekkelijk te maken en die in fossiele brandstoffen minder interessant (of zelfs strafbaar). Banken tenslotte vervullen een sleutelrol door dergelijke fondsen aan te bieden en de bedrijven in kwestie leningen te verstrekken. Zij zouden een beleid moeten hebben dat die dienstverlening en financiering  op voorhand uitsluit.

Of het klimaat, of de markt

Verantwoorde investeerders stoppen met financieren van fossiele brandstoffen. Hoewel de fossiele bedrijven nu behoorlijk winstgevend kunnen zijn voor aandeelhouders, zijn er steeds meer financiële risico’s verbonden aan dit soort investeringen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de aarde niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Dat betekent dat 80% van de reserves aan fossiele brandstoffen in de grond moet blijven zitten. Die brandstoffen staan echter al voor een bepaalde waarde op de balansen van de betrokken bedrijven en banken. Er zijn twee scenario’s mogelijk: ofwel worden die brandstoffen verbrand, blijft hun prijs overeind maar zitten we met een klimaatcatastrofe; ofwel redden we het klimaat maar zijn die brandstoffen bijna niets meer waard en stort de markt in. Met alle maatschappelijke ontwrichting van dien. Desinvesteren biedt ons de kans er nu iets aan te doen.

Reuzenkans voor banken om glansrol te spelen in strijd tegen klimaatverandering

Banken geven zelf steeds duidelijker aan bezorgd te zijn om de toekomst van de planeet en hun steentje te willen bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Helaas vertalen ze deze bezorgdheid voornamelijk in het beperken van de CO2-uitstoot in hun eigen productie (energiezuinige kantoren, een duurzaam wagenpark) en trekken ze het niet door in hun investeringsbeleid. ING bijvoorbeeld, wil klimaatneutraal zijn. Ze compenseerden hiertoe in 2007 281.000 ton CO2. Een gemiddelde steenkoolcentrale stoot echter 5,68 miljoen ton CO2 uit: twintig keer meer dus. Een proper investeringsbeleid is een reuzenkans voor banken om een glansrol te spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Als banken zichzelf en het klimaat serieus nemen, maken ze hier snel en grondig werk.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Op zaterdag 14 februari gaan honderden bezorgde burgers in Brussel onder leiding van wereldberoemde art activist John Jordan de straat op om creatief actie te voeren voor desinvesteringen. Meedoen? Surf naar www.kaaitheater.be en reserveer een gratis ticket voor het evenement Love life: hate fossil fuels.