BankWijzer zet bankklanten in beweging

Het is druk op BankWijzer: sinds de lancering van deze duurzame bankengids bezochten meer dan 16.000 mensen de site. Honderden verontwaardigde bankklanten stuurden hun bank een bericht. De conclusies zijn niet mis: "Graag verneem ik van u welke acties u onderneemt om uw beleid te verduurzamen. In afwachting van uw bericht heb ik besloten om alle rekening bij Deutsche Bank stop te zetten. Ik ben reeds begonnen met het weghalen van mijn geld. Indien u geen veranderingen kan aantonen tegen volgend jaar  stop ik er finaal mee." En: "Ontgoocheld kan ik niet meer zijn: ik had Belfius al langer opgegeven als een bonussenbank met investeringen die geen rekening houden met klimaat mensenrechten enz. Uiteraard hoop ik dat u zich actiever zult richten op duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen en u uw beleid én praktijk hierop aanpast. Maar het zal niet langer met mij als klant zijn. Binnen een paar maanden verhuis ik en sluit ik mijn rekeningen af."

BankWijzer heeft feedback voorzien voor de klanten die zich vragen stelden bij de reactie die ze hierop van hun bank ontvingen. Lees onze reactie op de brieven van BNP Paribas, Belfius, KBC, ING en Argenta. Je kunt dit als input gebruiken om je bank (nog eens) te contacteren.