Grootbanken erkennen hun verantwoordelijkheid in energietransitie

In november hebben heel wat financiële instellingen hun beleid voor investeringen in de energiesector aangepast. Vooral de financiering van steenkool wordt kritisch bekeken. BNP Paribas zegt niet langer te zullen investeren in steenkoolcentrales in rijke landen en steenkoolmijnen. Bedrijven die steenkool ontginnen moeten een diversificatiestrategie hebben. Daarnaast gaan ze hun financiering van hernieuwbare energie verhogen.

ING engageert er zich toe niet langer in steenkoolcentrales en steenkoolmijnen te investeren. Bedrijven waarvan de activiteiten voor meer dan de helft uit steenkoolcentrales of –mijnen bestaan zullen ook niet meer gefinancierd worden.Met dit beleid tonen deze grootbanken duidelijk aan dat de financiële sector een grote verantwoordelijkheid heeft om de broodnodige energietransitie mogelijk te maken. De beleidswijzigingen van deze banken zijn significant. Ze volgen de divestment moves die grotere investeerders als het Noors Pensioenfonds het afgelo pen jaar maakten. FairFin startte vijf jaar geleden met campagnewerk rond klimaatschadelijke investeringen en publiceerde hieromtrent twee weken geleden een nieuw onderzoek Onze Toekomst Ondermijnd binnen de context van het BankWijzer project.

Nog niet op schema

Er is een stroomversnelling, maar we zitten nog niet op schema. Tegen 2050 moet 80% van de reserves aan fossiele brandstoffen in de grond blijven. Om dat te bereiken is er nog een hele hoop werk aan de winkel. Het beleid van BNP Paribas voor steenkoolcentrales buiten de rijke landen is veel minder streng, maar die niet-rijke landen nemen wel bijna 90% van de markt in. Bij zowel ING als BNP Paribas gaat de deur voor de ontginning van steenkool niet dicht en is het onduidelijk wanneer dit zal gebeuren. Over andere fossiele brandstoffen is er nog geen beleid.

Het recent internationaal onderzoek van Bankwijzer toont aan dat de investeringen tot nu toe niet in de goede richting zitten. Voor elke euro die er geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie, gaan er negen naar fossiele brandstoffen. BNP Paribas en ING volgen beiden die verhouding. Bij andere grote banken in België zijn de investeringen in de energiesector lager en de verhouding fossiele energie – hernieuwbare energie beter. Zo heeft KBC twee maal zoveel investeringen in fossiele brandstoffen en is de trend positief. Bij Belfius is de verhouding overwegend richting hernieuwbare energie (80 procent), maar gaat de trend in de omgekeerde richting. Toch verwachten we dat ook deze en andere spelers zich uitspreken over hun investeringen in de energiesector.

Eindjes aan elkaar knopen

Dit momentum kan dienen als katalysator. De steeds groter wordende massa die kritisch staat tegenover investeringen in fossiele brandstoffen wint aan invloed. De volgende stap is om de eindjes aan elkaar te knopen. We weten, via onderzoek van o.a. Roadmap 2050 en Greenpeace, langs de ene kant hoeveel fossiele brandstoffen er in de grond moeten blijven en langs de andere kant dat het technisch mogelijk is om in 2050 100% hernieuwbare energie te hebben. De financiële sector heeft haar verantwoordelijkheid erkent. Het is nu een kwestie van politieke wil om de financiële sector op de juiste koers te zetten zodat de noodzakelijke en haalbare transitie het licht kan zien.