Gemeenschapsmunt in de kijker: Lets Limburg

LETS, een systeem waarmee je onderling goederen en diensten kunt ruilen of uitwisselen met personen uit jouw omgeving, doet het goed in Vlaanderen. Ook in Lets Limburg, dat al 17 jaar bestaat, is nog steeds heel wat dynamiek te bespeuren. Er zijn een honderdtal leden uit verschillende gemeenten die actief bezig zijn met Lets. Drie maal per jaar is er een algemene ledenbijeenkomst, waar de verschillende leden nieuwe contacten kunnen leggen en in september wordt er altijd een Lets-feest georganiseerd. De komende jaren wil Lets Limburg inzetten op het versterken van de verschillende regio’s, het aanmoedigen van groepsactiviteiten en ervoor zorgen dat meer leden zich wagen aan “interletsen” (= uitwisselingen met andere Letsgroepen).

Via het Letssysteem kan iedereen een talent of vaardigheid aanbieden. Zo worden er via Lets veel huishoudelijke taken, zoals strijken of kuisen, uitgewisseld. Verder wordt er ook heel wat geklust. Af en toe worden er zelfs workshops georganiseerd. Dat Lets een echte meerwaarde is wordt ook bevestigd door Gwendolyn Kortleven. Zij is zelf al 16 jaar actief binnen de Letsgroep en ze merkt dat haar leven zonder Lets er veel anders had uitgezien. “Lets brengt onbekenden met elkaar in contact en creëert daardoor onverwachte vriendschappen. Mensen vinden het vooral leuk dat hun iets gevraagd wordt en het schept plezier om zaken voor en samen met anderen te doen,” aldus Gwendolyn. Ze ziet dat Lets zowel voor het sociale, het financiële als het ecologische een meerwaarde biedt.

Ben je geïnteresseerd in Lets Limburg? Contacteer letslim@scarlet.be of sluit aan bij de Facebookgroep. Meer info ook op letslimburg.be