Bank2Basics workshop 13 mei: Stephanie Rearick over Mutual Aid Networks

Stephanie Rearick is initiator van Mutual Aid Networks, een project waarmee ze probeert een legaal, sociaal en financieel kader te creeren om onze valorisatie van werk te herzien. In plaats van een job te zoeken om te leven, bepalen mensen in een Mutual Aid Network hoe ze willen leven en zoeken ze daar vervolgens de voorwaarden en middelen voor in de gemeenschap. Iedereen wordt een combinatie van freelancer, ondernemer, huisman- of vrouw en kunstenaar. Er zijn inmiddels zes pilootprojecten in de VS en plannen voor Europa en Afrika.

Rearick onderzoekt bestaande projecten in de deeleconomie en argumenteert dat de beperkingen van het ene systeem kunnen worden opgevuld met de sterktes van anderen. Mutual Aid Networks volgt uit deze zoektocht. In het bestuur van dit initaitief zitten o.a. The Yes Men, Bernard Lietaer en Michel Bauwens. Meer info op www.mutualaidnetwork.org

Op vrijdag 13 mei komt Stephanie Rearick naar Brussel. FairFin biedt iedereen die geinteresseerd is in gemeenschapsmunten of deelinitiatieven de kans kennis te maken met haar unieke initiatief in een Bank2Basics workshop.

Programma:• 9:30  ontvangst• 10:00  algemene presentatie van Mutual Aid Networks• 12:30  lunch, broodjes worden voorzien•  13:30 hands on – praktische thema's, tools• 15:30 wrap up• 16:00 einde

De voertaal is Engels.

Locatie: Bota75, Rue Botanique 75, 1210 Brussel

Inkom 15 euro, te betalen ter plekke of over te schrijven op rekening (BE 10) 5230 8038 6504 / BIC:TRIOBEBB van FairFin met als mededeling 'Rearick'. FairFin leden mogen gratis deelnemen. Graag inschrijven via b2b@fairfin.be.