Febelfin consultatie

In deze consultatie van Febelfin kun je je mening geven over aan welke standaarden jij vindt dat een duurzaam bankproduct zou moeten voldoen (om het label 'duurzaam te krijgen). De consultatie moet voor 13 mei 2018 worden ingevuld.

FairFin is ook geconsulteerd. Hieronder geven we onze belangrijkste standpunten weer, bij wijze van 'stemadvies':

  • Onder het kopje Content bij de vraag 'What elements do you think are important for financial products denominated as “sustainable”?', vindt FairFin het eerste en het derde element zeer belangrijk: de bereidheid om uit te sluiten en het kwaliteitsvol opnemen van 'engagement': het beïnvloeden van het beleid van een bedrijf.
  • Daaronder bij de vraag 'The quality standard proposed completely excludes 5 activities and sectors. To what extent are they essential to you?', die vinden we alle vijf zeer belangrijk (hoewel tabak geen apart onderwerp is in bijvoorbeeld BankWijzer).
  • Bij het derde vakje van de comments 'Sustainable financial products that do not finance fossil fuel companies will be given the additional label of “fossil-free”. Do you have any comments on the description of this label (2.2.2.7) as included in the proposal?' vindt FairFin het heel belangrijk dat het product enkel 'fossielvrij' wordt genoemd als alle fossiele brandstoffen worden uitgesloten (bij het voorstel dat nu op tafel ligt is dat nog niet volledig het geval).
  • Bij de lijst van thema's waarbij wordt gevraagd naar waar je een beleid over zou willen zien, zouden we je willen adviseren de zaken die jij belangrijk vindt, als 'relevant' te markeren. Het is zinvol dat een bank een beleid maakt over controversiële onderwerpen, zodat we weten welke regels ze voor zichzelf hebben opgesteld. Deze transparantie vinden we belangrijk. Ook vinden we dat de uitsluiting van schadelijke bedrijven wel verder mag gaan dan de vijf bovengenoemde thema's.
  • Tenslotte hebben wij als algemene comment gegeven dat een duurzaam financieel product de transitie naar groene energie wellicht een boost kan geven, maar dat het voor ons belangrijker is dat de bank als geheel inspanningen doet om duurzaam en fossielvrij te zijn.