Burgers verzetten zich tegen privatisering Belfius

Het platform ‘Belfius is van ons’ wil de burger betrekken bij de toekomst van Belfius. Daarom organiseerden we parallel aan de echte Algemene Vergadering van Belfius (die zich achter gesloten deuren afspeelde) een Belfius is van ons -AV.

Onlangs raakte bekend dat de minister van Financiën aan de regering drie opties wil voorleggen waarin sprake is van een gedeeltelijke privatisering. Daarna verspreidde Belfius dan weer een bericht waarin ze zich officieel uitspreken voor een gedeeltelijke beursgang. Redenen genoeg voor het platform “Belfius is van ons” om in actie te komen voor een alternatief. Volgens de leden van het platform is ‘de impact van Belfius op de samenleving te belangrijk om de winstmaximalisatie op korte termijn als uitgangspunt te nemen voor het beheer van de bank.’ Op woensdag 26 april trokken we ten strijde.

Burgers vs. haai

Eerst was er een actie op het Rogierplein voor de hoofdzetel van Belfius: in een imaginaire boksring gingen de leden van Belfius is van ons het gevecht aan met een haai. Het doel? Het huidige Belfius behoeden voor de hongerige haai die een lekkere brok ziet in Belfius om er winst uit te halen. Want dat staat er op het spel bij de privatisering: als Belfius geprivatiseerd wordt, zal het winstbejag primeren op al het overige. De actievoerders willen zich hier tegen verzetten en tegelijk meepraten over de toekomst van Belfius. Te meer omdat ieder van ons bij het debacle van Dexia 363 euro betaald heeft voor de oprichting van Belfius. Het gevecht was hevig maar dankzij een mobilisatie, wisten de burgers de haai uit te schakelen. De bank werd behoed voor privatisering en er kan nu verder gebouwd worden aan een bank die echt beantwoordt aan het algemeen belang…

’s Avonds was er dan de Algemene Vergadering. De toehoorders werd gevraagd te stemmen over drie principes. Met succes! De AV van Belfius is van ons is het erover eens dat:

  1. De bank prioriteit moet geven aan het publiek belang boven winst
  2. De bank niet geprivatiseerd moet worden - zelfs niet gedeeltelijk
  3. De bank onder maatschappelijke controle van burgers moet komen

Dit zijn dan ook de principes waarop het platform vanaf nu gaat verder werken.

De stemming werd gevolgd door een korte discussie over de mogelijke rol van gemeenten, gezien hun bevoorrechte relatie met Belfius, het vroegere Gemeentekrediet. De mogelijke vormen van betrokkenheid van de lokale raadsleden werden besproken. Het spoor om lokale ambtenaren te mobiliseren, wordt vervolgd. Het tweede deel van de avond was gewijd aan een discussie met het publiek over het huidig beheer van Belfius, over de digitalisering en wat dit betekent voor de gebruikers en werknemers en de uitdagingen van Belfius voor de toekomst als mogelijke beheerder van commons.

Veel media-aandacht

Deze activiteiten hebben veel media-aandacht gekregen. In het weekend voorafgaand aan de AV kwam ‘onze’ Frank Vanaerschot op de VRT bij De Vrije Markt. Er verscheen een opinie van Frank en co-initiator Aline Fares op de achterkant vd Standaard. RTBF maakte video-opnames van de actie en VRT nam een interview af met Frank, dat verschillende keren is teruggekomen op radio1. De actie is verder verslagen op DeWereldMorgen, in De Morgen en in La Libre. Over de AV is gerapporteerd in De Tijd (foto op voorpagina), in De Morgen (hele pagina) en in Le Soir (twee pagina's).

Platform

Het platform “Belfius is van ons” groepeert 30 organisaties en mobiliseert burgers om neen te zeggen tegen de privatisering en de introductie op de beurs. Het platform wil er over waken dat de bevolking betrokken wordt bij de toekomst van de bank door van Belfius een bank te maken die het algemeen belang voorop stelt. Daarom brengt het platform organisaties en burgers samen om met hen te discussiëren over een strategisch toekomstplan voor de bank. Iedereen die zin heeft om mee te werken aan deze campagne of ideeën heeft, kan ons contacteren via contact@belfiusisvanons.be. Je kunt ons volgen via de Facebookgroep Belfius is van ons.

De leden van het platform ‘Belfius is van ons’ zijn: FairFin, CADTM, Réseau Financité, CSC, ACV, CNE, LBC-NVK, KWB, FGTB Wallonie, BBTK-SETCA, ABVV, Masereelfonds, Attac Wallonie-Bruxelles, Attac Vlaanderen, Openbarebank.be, CEPAG, Iteco, Hart Boven Hard, Tout Autre Chose, Poliargus, Gresea, MOC, Acide, Saw-B, Oikos denktank, Links Ecologisch Forum, FOS-socialistische solidariteit, Vermeylenfonds, Gerfa en Netwerk Tegen Armoede.

Een volgende concrete stap in de campagne is het maken van een heldere video over wat we met Belfius in handen hebben als samenleving. Maak jij deze video mee mogelijk?