Alle publicaties

Bankiers op hete kolen

Banken bevinden zich in een unieke positie: ze kunnen, via de investeringskeuzes die ze maken, de toepassing van klimaatvriendelijke technologiën versnellen en het verder inzetten op fossiele brand

Bankers on Tenterhooks

This report shows that Belgian banks finance the building of new coal plants, the extraction of oil from tar sands and deforestation with our savings and investment money.

Overheden en MVI: een stand van zaken

Netwerk Vlaanderen en Réseau Financement Alternatif onderzochten het investeringsgedrag van federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden vanuit het oogpunt van sociale, ethische e

Jaarverslag: Netwerk in 2008

2008 was het jaar waarin de bankencrisis België bereikte. Netwerk Vlaanderen reageerde daarop met de NEP campagne, waarmee ze pleitte voor maatschappelijk verantwoord bankieren.