Bankroet

Jonas Geirnaert gaat voor Bankroet

Neveneffect Jonas Geirnaert vertelde gisteren in een bijlage bij De Standaard over zijn engagement voor Bankroet: "Ik heb de mensen van Netwerk Vlaanderen leren kennen als erg vasthoudend, neem dus gerust maar van me aan dat er nog veel Bankroetacties zullen volgen, tot de ogen van onze beleidsmaker opengaan." Zo is dat!

Deelname aan 'Bankroet'-actie uit pure verontwaardiging

Tijdens een opgemerkte rouwstoet op 1 maart overhandigden Netwerk Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, WWF, Friends Of The Earth, Greenpeace en kwb zo’n 4000 handtekeningen aan vertegenwoordigers van banken actief in België. De actie was het sluitstuk van de ‘Bankroet’-campagne – zie elders in dit magazine. Een opgemerkte deelnemer aan de actie was Koenraad Coppens, voorzitter van kwb.

Bankroet in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement werd vorige maand gediscussieerd over het stopzetten van bankinvesteringen in klimaatschadelijke praktijken. Een motie die het investeren in steenkoolcentrales aan banden wil leggen, werd onlangs weggestemd in het Vlaams Parlement. De motie werd ingediend door Groen!- fractieleider Filip Watteeuw, die zich baseerde op de campagneboodschap van de ‘Bankroet’-campagne.

E-ON in beroep tegen weigering vergunning door deputatie Antwerpen

Bij de bevoegde Vlaamse administratie is vandaag een beroep van E.ON binnengekomen. De energiegigant legt zich niet neer bij de weigering van de milieuvergunning voor de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale in de Antwerpse haven en zet haar dwaze plannen door. De beslissing ligt nu volledig en alleen in handen van milieuminister Schauvliege die de komende maanden de definitieve knoop moet doorhakken.