Duurzaam Pensioen

Pensioengeld en de SDG’s: ze leefden nog lang en gelukkig

Pensioen is in essentie: het recht op een waardig leven na je loopbaan. In België steunt het pensioensysteem op verschillende pijlers, waarin de voorbije jaren belangrijke verschuivingen zijn gebeurd. Minder sociale zekerheid, meer opbouw van pensioenrechten via kapitalisatie.