Filip Watteeuw

Bankroet in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement werd vorige maand gediscussieerd over het stopzetten van bankinvesteringen in klimaatschadelijke praktijken. Een motie die het investeren in steenkoolcentrales aan banden wil leggen, werd onlangs weggestemd in het Vlaams Parlement. De motie werd ingediend door Groen!- fractieleider Filip Watteeuw, die zich baseerde op de campagneboodschap van de ‘Bankroet’-campagne.