ING

ING zet de samenleving op straat

ING heeft de laatste jaren miljarden aan belastingkorting gekregen. Als we die som nu eens terugvroegen en ze als een collectieve participatie inbrachten in het kapitaal van ING België? Het zou een eerste stap kunnen zijn naar het ombuigen van het catastrofale beleid dat de bank in ons land voert. Die participatie zou een begin kunnen zijn van een vertegenwoordiging van de belangen van werknemers, klanten en de samenleving in het algemeen bij de bank.

Grootbanken erkennen hun verantwoordelijkheid in energietransitie

Het klimaatakkoord is misschien niet zo concreet als we hadden gewild, maar het signaal dat fossiele brandstofeen verleden tijd zijn en dat investeringen daarin moeten worden afgebouwd, klinkt duidelijker dan ooit. Dat hebben banken zich ook gerealiseerd. In november al, in de weken na het BankWijzer klimaatrapport, hebben heel wat financiële instellingen hun beleid voor investeringen in de energiesector aangepast. Vooral de financiering van steenkool wordt kritisch bekeken. BNP Paribas en ING Bank zetten significante stappen. Een stroomversnelling, maar op schema zitten we nog niet.

Banken op de beklaagdenbank: handel met schurken I

In deze woelige tijden staat de financiële wereld in het centrum van de aandacht. Dat merken we niet alleen omdat het financieel nieuws een sprong heeft gemaakt van de grijze economische sectie van de krant naar de voorpagina, maar ook door het toenemend aantal gerechtelijke zaken waar banken in verwikkeld geraken.

Vlaamse resolutie moet bankiersbonus beteugelen

Het Vlaams Parlement nam een resolutie aan om toekomstige bonussen van topbankiers in te perken. De resolutie kwam er op voorstel van John Crombez, fractieleider van s.pa in het Vlaams parlement. Zijn oorspronkelijke resolutie werd op bepaalde punten echter afgezwakt. De oorspronkelijke tekst rond het toekennen van bonussen bevatte ook links met de evolutie van de tewerkstelling, de kwaliteit van producten & diensten en de ecologische voetafdruk.