klimaatschadelijk

Nederlandse steenkoolcentrale vergunning kwijt

Goed steenkoolnieuws uit Nederland! De Raad van State daar heeft Greenpeace en Natuur & Milieu in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. De bouw is nog niet stilgelegd, maar werkzaamheden met de meest negatieve effecten op de natuur zijn gestaakt. "De tijd van kolencentrales is voorbij," zegt Greenpeace. Foto: © Greenpeace/ Toala Olivares

Bankroet in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement werd vorige maand gediscussieerd over het stopzetten van bankinvesteringen in klimaatschadelijke praktijken. Een motie die het investeren in steenkoolcentrales aan banden wil leggen, werd onlangs weggestemd in het Vlaams Parlement. De motie werd ingediend door Groen!- fractieleider Filip Watteeuw, die zich baseerde op de campagneboodschap van de ‘Bankroet’-campagne.