lobby

Hoe banken politiek maken

Banken in België zijn zeer actief in het lobbyen. Dat is een probleem omdat politici eenzijdige informatie krijgen. Door dermate op expertise uit de sector te vertrouwen, houden ze dit belangenconflict in stand. “Meer transparantie en grotere toegang voor andere groepen klinkt goed, maar de toegang voor de financiële sector beperken is misschien de meest pragmatische oplossing,” zegt Martina Schwab van FairFin.