Mijn bank aanspreken of van bank veranderen. Ik doe het.

De ene bank is de andere niet.

Banken willen winst maken. Maar niet alle banken doen dit op dezelfde manier. Er zijn er die strenge regels voor zichzelf opstellen over welk soort bedrijven ze wel en niet mogen financieren. Er zijn er zelfs die expliciete maatschappelijke doelstellingen hebben, zoals de financiering van gemeenten, cultuur of hernieuwbare energie.

Op www.bankwijzer.be krijg je een idee van de duurzaamheid van een aantal banken actief in België. Banken worden gescoord op 9 thema's: van klimaat tot wapens, van transparantie tot arbeidsrechten. Het gaat om een score op publiek 'beleid'. Met beleid bedoelen we de regels die een bank voor zichzelf opstelt en communiceert naar de buitenwereld. We vinden dit beleid terug in hun jaarbericht en op hun website. Scoren banken hoog op BankWijzer, dan leggen ze zichzelf tal van regels op die rekening houden met de duurzaamheidsthema's.  Scoren ze laag, dan is er nog werk aan de winkel. Een uitroepteken naast de score betekent dat de bank in theorie wel een beleid heeft, maar dat de praktijk uitwijst dat ze zich daar niet aan houdt.

→ Stel, je bent niet blij met de score van jouw bank. Dan kan je via www.bankwijzer.be in een paar kliks een klacht sturen naar jouw bank.

Wil je in gesprek gaan met je bankier over producten, kan dit lijstje 'Wat vraag ik aan mijn bank?' handig zijn.

Van bank veranderen. Eenvoudig gezegd, nu ook eenvoudig gedaan.

→ Je kan ook een krachtig signaal geven door van bank te veranderen. Zo kan je een nieuwe bank kiezen die beter aansluit bij jouw waarden.*

Eens gekozen, hoef je alleen je nieuwe bank te verwittigen. Maak een afspraak en neem je ID-kaart en je huidige bankkaart mee. Dankzij de Bankoverstapdienst regelen de banken de overstap onderling.  De nieuwe bank kan bijvoorbeeld domiciliëringen overzetten en bedrijven die regelmatige betalingen doen, zoals je werkgever of ziekenfonds, verwittigen. Zelf kan je vragen om bijvoorbeeld je spaargeld over te zetten. Meer info hierover op www.bankswitching.be

Maar ik heb geen geld!

Je denkt dat een klacht sturen of van bank veranderen niets uithaalt omdat je niet zo kapitaalkrachtig bent? Niet waar! Een bank heeft graag zoveel mogelijk klanten en vindt het hoe dan ook niet leuk om klanten te verliezen. Van bank veranderen is dus een prima signaal om aan te geven dat je niet langer akkoord bent met de keuzes die je ‘oude’ bank maakt.

O jee, ik heb een hypotheeklening!

Overstappen van bank wanneer je een hypotheek hebt, is ingewikkelder en kan duurder zijn. Je betaalt een wederbeleggingsvergoeding aan je 'oude' bank en notariskosten voor een herfinancieringsakte. Maar het kan in periodes van lage rente financieel evengoed interessant zijn. Hiervoor ga je best te rade bij de bank(en) waar je eventueel naartoe zou verhuizen, waarbij je steeds je keuze voor meer duurzaamheid kenbaar maakt.

Heb je toch het gevoel vast te zitten aan je bank, dan kun je ook altijd een duurzame spaarrekening openen om je geld naartoe te verzetten.

*Let er daarbij op dat nr. 1 in de BankWijzer rangorde, Triodos Bank, geen zichtrekening heeft voor particulieren in België.